Instrumenten

Copyright © All Rights Reserved - Andreas Niva & Dan Sjärnborg

Fiolerna

Altfiol

Årtal:Årsskiftet 1800/1900

Byggare:Okänd

Omr: Troligtvis Mittenwald, Tyskland

Stämning:CGDA

 

Till försäljning: Fråga om pris

 

Fiol:Elfiol

Årtal:2000-tal

Byggare:Okänd

Stämning:GDAE

Övrig info:Denna använder jag på kvälls/nattid.

 

 

Fiol:Förstafiol

Årtal: 1790-tal

Byggare:Okänd

Stämning:GDAE

 

Fiol:Andrafiol

Årtal:1893

Byggare:Okänd

Stämning:GDAE

Övrig info:Storspelmannen Assar Bengtsson har ägt denna fiol.

 

 

Fiol:Tredjefiol

Årtal:Okänt

Byggare:Okänd

Stämning:AEACiss

Övrig info: Fiolen är byggd i ögonlönn.